Regulamin e-Spanglish

Zaakceptowanie poniższych punktów regulaminu jest warunkiem zapisania się na kurs w szkole e-Spanglish.


  1. Darmowa lekcja próbna

- Zainteresowani ofertą szkoły e-Spanglish mają prawo do odbycia jednej 30-minutowej lekcji próbnej.

- Podczas lekcji próbnej wyjaśniamy techniczne zagadnienia (połączenie, tablica internetowa itd.), Klient zapoznaje się z Lektorem, ustalane są cele i potrzeby klienta.


  1. Organizacja zajęć

- Czas lekcji zaczyna się liczyć od momentu nawiązania połączenia głosowego.

- Spóźnienie Klienta skutkuje zmniejszeniem czasu lekcji

- Spóźnienie Lektora będzie odpracowywane w dogodnym dla obu stron terminie


  1. Odwoływanie zajęć

- Zajęcia odwołane z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem będą odpracowywane w dogodnym dla Klienta i dla Lektora terminie.

- Jeśli Klient odwoła zajęcia bez 24 godzinnego wyprzedzenia, lekcję uważa się za przeprowadzoną.

- Klient ma obowiązek poinformować Lektora o odwołanych zajęciach telefonicznie bądź drogą mailową.


  1. Płatności

- Klient na początku każdego miesiąca zobowiązuje się do przeprowadzenia danej liczby godzin.

- Szkoła wysyła Klientowi fakturę na początku miesiąca z terminem płatności do 7 dni od momentu otrzymania faktury.

- Klient ma możliwość zrezygnować z zajęć w szkole bez podania przyczyny, w dowolnym momencie, po wykorzystaniu opłaconych godzin zajęć.

- Płatność oraz rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu przez Klienta.