LEKCJE INDYWIDUALNE

Kurs językowy, w którym jesteś jedynym słuchaczem. Lektor dostosowuje 100% materiału do Twoich potrzeb. Sam ustalasz grafik przy porozumieniu z lektorem.


Cena:


55zł – 40min (idealne rozwiązanie dla młodszych dzieci)


67zł – 50min (optymalny czas lekcji dla młodzieży i dorosłych)


77zł – 60min (rekomendowany czas dla dorosłych)


*dopłata do zajęć z angielskiego lub hiszpańskiego:

biznesowego + 20% ceny bazowej

medycznego + 30% ceny bazowej 

prawniczego + 30% ceny bazowej

LEKCJE W PARACH

Idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uczyć się z kimś z rodziny lub ze znajomym. Razem z lektorem określacie wspólne cele. Takie lekcje również mogą być przekładane lub odwoływane, jednak tylko przy zgodzie obu uczestników kursu.


Cena (od osoby):


32zł – 40min (idealne rozwiązanie dla młodszych dzieci)


38zł – 50min (optymalny czas lekcji dla młodzieży i dorosłych)


42zł – 60min (rekomendowany czas dla dorosłych)


*dopłata do zajęć z angielskiego lub hiszpańskiego:

biznesowego + 20% ceny bazowej

medycznego + 30% ceny bazowej Kotwica

prawniczego + 30% ceny bazowej

LEKCJE W GRUPIE

(min. 3 i max. 4 osoby lub według ustaleń z klientem)


Najlepsza opcja dla zorganizowanych grup, na przykład 3-4 uczniów uczęszczających do tej samej klasy, którzy razem chcą uczestniczyć w kursie i mają ten sam cel. Może to być przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub matury czy też po prostu doskonalenie umiejętności językowych, przy założeniu, że wszyscy uczestnicy kursu zaczynają naukę na podobnym poziomie zaawansowania. Jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, jednak w tym przypadku stały grafik jest ustalany, w porozumieniu z kursantami, przed rozpoczęciem nauki i nie gwarantujemy możliwości odwoływania lekcji. Wyjątkowo, przy zgodzie wszystkich kursantów i lektora, istnieje możliwość odpracowania jednej lekcji na semestr. W przypadku, gdy tylko jeden ze słuchaczy nie może uczestniczyć w zajęciach, będzie miał dostęp do materiałów omawianych podczas lekcji oraz możliwość korespondencyjnych konsultacji z lektorem.


Cena (od osoby):


24zł – 40min (idealne rozwiązanie dla młodszych dzieci)


28zł – 50min (optymalny czas lekcji dla młodzieży i dorosłych)


32zł – 60min (rekomendowany czas dla dorosłych)


*dopłata do zajęć z angielskiego lub hiszpańskiego:

biznesowego + 20% ceny bazowej

medycznego + 30% ceny bazowej Kotwica

prawniczego + 30% ceny bazowej